Dosya

2022 TEMMUZ AYI VERGİ TAKVİMİ

7 Temmuz 2022 Perşembe

Haziran 2022 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıt Bedellerinin Bildirimi ve Ödemesi

 

13 Temmuz 2022 Çarşamba

16-30 Haziran 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16-30 Haziran 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

 

 

 

 

18 Temmuz 2022 Pazartesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Alkolsüz ve Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerine ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Yatırılması

 

 

 

20 Temmuz 2022 Çarşamba

Haziran 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

25 Temmuz 2022 Pazartesi

1-15 Temmuz 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

 

 

 

 

26 Temmuz 2022 Salı

1-15 Temmuz 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi

Nisan-Haziran 2022 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi

Nisan-Haziran 2022 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan-Haziran 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

27 Temmuz 2022 Çarşamba

Haziran 2022 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı

28 Temmuz 2022 Perşembe

Haziran 2022 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Ödemesi

 

 

 

 

 

1 Ağustos 2022 Pazartesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilmesi

Haziran 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Nisan-Haziran 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Diğer Mükellefler)

Haziran 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

Nisan-Haziran 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı ve Ödemesi

2021 Yılı Gelir Vergisi 2. (son) Taksit Ödemesi

2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

7256 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu 10. Taksit Ödemesi

7326 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu 6. Taksit Ödemesi