Dosya

Resmî Gazete Tarihi: 12.08.2023 Resmî Gazete Sayısı: 32277

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2023/2 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

Yapı yaklaşık birim maliyetleri

             MADDE 1 - (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2023/2 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

 

Yapının Birim Maliyeti

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

(BM) TL/m2

I. SINIF YAPILAR

 

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………………...

1.050,00

1.       Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3,00 m yüksekliğe kadar)

 

2.       Basit kümes ve basit tarım yapıları

 

3.       Yumuşak plastik örtülü seralar

 

4.       Mevcut yapılar arası bağlantı - geçiş yapıları

 

5.       Geçici kullanımı olan küçük yapılar

 

6.       Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar

 

7.       Gölgelikler - çardaklar

 

8.       Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları

 

9.       Depo amaçlı kayadan oyma yapılar                                                                    

 

10.   Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

 

B-GRUBU YAPILAR……………………………………………………………………...                 

1.550,00

1.       Cam veya sert plastik örtülü seralar

 

2.       Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

 

3.       Kâgir ve betonarme su depoları

 

4.       İş yeri depoları

 

5.       Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

 

II. SINIF YAPILAR

 

A-GRUBU YAPILAR……………………………………………………………………...

2.600,00

1.       Kuleler, ayaklı su depoları

 

2.       Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları

 

3.       Kayıkhane

 

4.       Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

 

B-GRUBU YAPILAR……………………………………………………………………...

3.800,00

1.       Şişirme (Pnömatik) yapılar

 

2.       Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler

 

3.       Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri

 

4.       Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)

 

5.       Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri

 

6.       Jeoloji, botanik ve tema parkları

 

7.       Mezbahalar

 

8.       Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

 

II. SINIF YAPILAR

 

C GRUBU YAPILAR……………………………………………………………………...

5.350,00

1.       Hangar yapıları (küçük uçaklar, helikopterler, tarım uçakları park ve bakım onarım yeri)

 

2.       Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen)

 

3.       Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

 

III. SINIF YAPILAR

 

A  GRUBU YAPILAR…………………………………………………………….……….

7.500,00

1.       Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme

ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)

 

2.       Katlı garajlar

 

3.       Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil - asansörsüz - 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)

 

4.       Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler ve benzeri)

 

5.       Basımevleri, matbaalar

 

6.       Soğuk hava depoları

 

7.       Konutlar (üç kata kadar- üç kat dâhil - asansörsüz - 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)

 

8.       Akaryakıt ve gaz istasyonları

 

9.       Kampingler

 

10.   Semt postaneleri

 

11.   Sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)

 

12.   Kreş ve gündüz bakımevleri, hobi ve oyun salonları

 

13.   Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

 

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………………...

9.000,00

1.       Entegre tarımsal endüstri yapıları, büyük çiftlik yapıları

 

2.       Gençlik merkezleri, halk evleri

 

3.       Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

 

4.       Temel eğitim okulları

 

5.       Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri

 

6.       Jandarma ve emniyet karakol binaları

 

7.       Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri

 

8.       Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan)

 

9.       150 kişiye kadar cezaevleri

 

10.   Fuarlar

 

11.   Sergi salonları

 

12.   Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)

 

13.   Marinalar

 

14.   Gece kulübü, diskotekler

 

15.   Misafirhaneler, pansiyonlar

 

16.   Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

 

 


 


IV. SINIF YAPILAR

 

A  GRUBU YAPILAR………………………………………………………………..……

10.200,00

1.       Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)

 

2.       Poliklinikler

 

3.       Liman binaları

 

4.       İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri ve benzeri)

 

5.       İlçe belediyeleri

 

6.       150 kişiyi geçen cezaevleri

 

7.       Kaplıcalar, şifa evleri ve benzeri termal tesisleri

 

8.       İbadethaneler (1500 kişiye kadar)

 

9.       Aqua parklar

 

10.   Entegre sanayi tesisleri

 

11.   Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)

 

12.   Yaşlılar huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları

 

13.   Büyük alışveriş merkezleri

 

14.   Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

 

15.   Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m’den az yapılar)

 

16.   Oteller (1 ve 2 yıldızlı)

 

17.   Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

 

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………

12.050,00

1.      Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri

 

2.      İl tipi belediyeler

 

3.      İl tipi idari kamu binaları

 

4.      Metro istasyonları

 

5.      Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları

 

6.      Büyük postaneler (merkez postaneleri)

 

7.      Otobüs terminalleri

 

8.      Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)

 

9.      Banka binaları

 

10.   Normal radyo ve televizyon binaları

 

11.   Özelliği olan genel sığınaklar

 

12.   Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi ve benzeri)

 

13.   Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

 

C GRUBU YAPILAR……………………………………………………………………...

12.450,00

1.               Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

 

2.               Bakanlık binaları

 

3.               Yüksek öğrenim yurtları

 

4.               Arşiv binaları

 

5.               Radyoaktif korumalı depolar

 

6.               Büyük Adliye Sarayları

 

7.               Otel (3 yıldızlı) ve moteller

 

8.               Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

 

9.               İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları

 

10.            İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30,50 m arası - 30,50 m dâhil yapılar)

 

11.            Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası - 51,50 m dâhil yapılar)

 

12.            Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

 

 

 V. SINIF YAPILAR

 

A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………………...…

13.800,00

1.       Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları

 

2.       Orduevleri

 

3.       Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar

 

4.       Borsa binaları

 

5.       Üniversite kampüsleri

 

6.       İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)

 

7.       Yapı yüksekliği 51,50 m’yi aşan yapılar (Konutlar dâhil)

 

8.       Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market ve benzeri bulunan)

 

9.       Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

 

B GRUBU YAPILAR...........................................................................................................

16.250,00

1.      Kongre merkezleri

 

2.      Olimpik spor tesisleri – hipodromlar

 

3.      Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları

 

4.      Hastaneler

 

5.      Havalimanları

 

6.      İbadethaneler (1500 kişinin üzerinde)

 

7.      Oteller (4 yıldızlı)

 

8.      Uçak Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezleri

 

9.      Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

 

C GRUBU YAPILAR………………………………………………………………...……

18.100,00

1.     Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

 

2.     Müze ve kütüphane kompleksleri

 

3.     Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

 

D GRUBU YAPILAR……………………………………………………………………...

21.400,00

1.      Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri

 

2.      Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar

 

3.      Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

 

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

       MADDE 2 - (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

             (2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2023/2 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2023/2 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. 

             (3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

 

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.