Dosya

2022 HAZİRAN AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

7 Haziran 2022 Salı

Mayıs 2022 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Haziran 2022 Perşembe

16-31 Mayıs 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Haziran 2022 Cuma

16-31 Mayıs 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

 

 

 

 

 

15 Haziran 2022 Çarşamba

Mayıs 2022 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2022 Dönemine Ait Alkolsüz ve Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerine ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Mayıs 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Yatırılması

 

 

 

 

20 Haziran 2022 Pazartesi

Mayıs 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2022 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2022 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

24 Haziran 2022 Cuma

1-15 Haziran 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

 

 

27 Haziran 2022 Pazartesi

1-15 Haziran 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2022 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi

Mayıs 202 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

 

 

 

30 Haziran 2022 Perşembe

Mayıs 2022 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Mayıs 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Mayıs 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Mayıs 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

7256 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu 9. Taksit Ödemesi

7326 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu 5. Taksit Ödemesi

Yurtdışı ve Yurtiçinde Bulunan Bazı Varlıkların GVK Geçici 93. Madde Kapsamında Beyanı

Sanayi ve Ticaret Odası Munzam ve Nispi Aidat 1. Taksit Ödemesi

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiki