Dosya

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2584)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2533)

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ (KARAR SAYISI: 1951)

 

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I

CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER

Fasıl No:

1

Canlı hayvanlar...............................................................................

2

Etler ve yenilen sakatat...................................................................

3

Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan

diğer omurgasız hayvanlar……………………………………………….

4

Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal;

tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir

hayvansal menşeli ürünler………………………………………………….

5

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal

menşeli ürünler ..............................................................................

BÖLÜM II

BİTKİSEL ÜRÜNLER

6

Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme

çiçekler ve süs yaprakları………………………………………………….

7

Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular..........................................

8

Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin

 ve kavunların ve karpuzların kabukları………………………………………....

9

Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat. ..............................................

10

Hububat.........................................................................................

11

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni.................

12

Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar;

sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem………..

13

Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar...........................

14

Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde

belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler...................................

BÖLÜM III

HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR

VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ;

HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR;

HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR

15

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma

ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar……………..

BÖLÜM IV

GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ

İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN

İŞLENMİŞ MADDELER

16

Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su

omurgasızlarının müstahzarları………………………………………….

17

Şeker ve şeker mamulleri.................................................................

18

Kakao ve kakao müstahzarları..........................................................

19

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri...........

20

Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer

kısımlarından elde edilen müstahzarlar……………………………………..

21

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları......................................................

22

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke........................................................

23

Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için

hazırlanmış kaba yemler…………………………………………………

24

Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler..................................

BÖLÜM V

MİNERAL MADDELER

Fasıl No:

25

Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento...................

26

Metal cevherleri, cüruf ve kül.. ..........................................................

27

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından

elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar......................

BÖLÜM VI

KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

28

Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin;

nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik

bileşikleri…………………………………………………………………….

29

Organik kimyasal ürünler.................................................................

30

Eczacılık ürünleri............................................................................

31

Gübreler.........................................................................................

32

Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri;

boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar

ve vernikler; macunlar; mürekkepler………………………………………

33

Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet

müstahzarları............................................................................

34

Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları,

yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar,

temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her

türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar,

"dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları……………………

35

Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler;

tutkallar; enzimler………………………………………………………….

36

Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler;

piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler…………………………………..

37

Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya................................

38

Muhtelif kimyasal maddeler...............................................................

BÖLÜM VII

PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

39

Plastikler ve mamulleri......................................................................

40

Kauçuk ve kauçuktan eşya................................................................

BÖLÜM VIII

HAM POSTLAR VE DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU 

MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE

KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE

BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL

EŞYA (İPEK BÖCEĞİ BAĞIRSAĞI HARİÇ)

41

Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler....................................

42

Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat

eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından

mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç)…………………………..

43

 Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri..............................

BÖLÜM IX

AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE

MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA

ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER;

SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

Fasıl No:

44

Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü.....................................................

45

Mantar ve mantardan eşya.................................................................

46

Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden

mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası………………………………………

BÖLÜM X

ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI

VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ,

KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ

47

Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış

kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)…………………………………………

48

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya..........

49

Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer

mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar................................

BÖLÜM XI

DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN

MAMUL EŞYA

50

İpek.................................................................................................

51

Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat

52

Pamuk.............................................................................................

53

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden

54

Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler.......

55

Sentetik ve suni devamsız lifler...........................................................

56

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim,

kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya……………………………………..

57

Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları............

58

Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya

elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası;

işlemeler…………………………………………………………………………..

59

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya

elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya…………

60

Örme eşya.......................................................................................

61

Örme giyim eşyası ve aksesuarı.........................................................

62

Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ................................................

63

Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar;

kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden

kullanılmış eşya; paçavralar……………………………………………………

BÖLÜM XII

AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ

ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR,

KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI;

HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA;

YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA

64

Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı.............

65

Başlıklar ve aksamı.. ........................................................................

66

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar,

kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı………………………………………

67

Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya;

yapma çiçekler; insan saçından eşya.................................................

BÖLÜM XIII

TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ

MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ;

CAM VE CAM EŞYA

Fasıl No:

68

Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya..........

69

Seramik mamulleri............................................................................

70

Cam ve cam eşya ............................................................................

BÖLÜM XIV

TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI

KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ

METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL

EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR

71

Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli

metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul

eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar……………………………….

BÖLÜM XV

ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

72

Demir ve çelik..................................................................................

73

Demir veya çelikten eşya..................................................................

74

Bakır ve bakırdan eşya......................................................................

75

Nikel ve nikelden eşya......................................................................

76

Aluminyum ve aluminyumdan eşya....................................................

77

(Armonize Sistem Nomanklatürü'nde ileride kullanılmak

amacıyla saklı tutulmuştur.)

78

Kurşun ve kurşundan eşya................................................................

79

Çinko ve çinkodan eşya....................................................................

80

Kalay ve kalaydan eşya.....................................................................

81

Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya......................................

82

Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi

metallerden bunların aksam ve parçaları………………………………………….

83

Adi metallerden çeşitli eşya...............................................................

BÖLÜM XVI

MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK

MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES

KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE

MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES

KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ

TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR; BUNLARIN

AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI

84

Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve

aletler; bunların aksam ve parçaları………………………………………………

85

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses

kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar;

televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen

görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların

aksam, parça ve aksesuarı………………………………………………………..

BÖLÜM XVII

NAKİL VASITALARI

86

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve

bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik

olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları………………………………..

87

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve

diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı……………………………

88

Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar.....................

89

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar................................................

BÖLÜM XVIII

OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ,

KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA

CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK

ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

Fasıl No:

90

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet

ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam,

parça ve aksesuarı………………………………………………………………

91

Saatler ve bunların aksam ve parçaları................................................

92

Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı...............................

BÖLÜM XIX

SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM,

PARÇA VE AKSESUARI

93

Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı...................

BÖLÜM XX

MUHTELİF MAMUL EŞYA

94

Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak

takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde

belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam

lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri;

 prefabrik yapılar………………………………………………….

95

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça

ve aksesuarı……………………………………………………………..

96

Çeşitli mamul eşya...........................................................................

BÖLÜM XXI

SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

97

Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar.....................................

98

Akit taraflarca, özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.

99

Özel amaçlı gümrük tarife istatistik pozisyonları

 

 

 

2016 fasıl notları

 

Açıklamalar

 

Bileşim Tablosu

 

Kısaltmalar

 

Ölçü Birimleri

 

Yorum Kuralları